hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, April 19, 2018

Pontje Steur en Leeuweveerke weer in de vaart
Pontje Steur vaart vanaf Koningsdag


Nog een paar nachtjes slapen en dan gaat Pontje Steur weer varen. Op Koningsdag, vrijdag 27 april, gaat het vaarseizoen van Pontje Steur weer van start. Wandelaars en fietsers kunnen vanaf 10.00 uur die dag weer gebruik maken van het pontje dat vaart in de Biesbosch tussen Draepkilweg en ’t Kooike. Vanaf de start tot eind september vaart het pontje tijdens de weekenden en op feestdagen van 10.00 – 18.00 uur. Op 10 en 11 mei (Hemelvaartsdag) vaart het pontje extra. In juni, juli, augustus en september vaart het pontje alle dagen van 10.00 - 18.00 uur. Ook het Leeuweveerke dat vaart vanaf Lage Zwaluwe naar de Jacomien in de Biesbosch is vanaf 26 april weer in de vaart.

Overigens vroeg ik me af of Riveer binnenkort begint met de vaarverbinding tussen Loevestein en Zaltbommel


www.voetveren.nl

Wednesday, April 18, 2018

Nieuwe expositie in Mikst Media


Inpetto
In galerie Mikst Media opent 28 april om 15.30 uur de nieuwe expositie 'Als een rode draad' van Mieke Klaase Na jaar opleiding L.O. tekenen heeft ze veel cursussen gevolgd, naast haar werk in het speciaal onderwijs om te komen tot het abstracte werk van de laatste jaren. Graag werkt ze abstract, monumentaal, met acryl en gemengde technieken. Inspiratie haalt ze uit haar omgeving."Het schilderen is voor mij een proces waarbij vooral de zoektocht en de ontdekkingen me aanspreken. Ik werk spontaan op het doek, laag over laag om een interessante huid te laten ontstaan waarbij de kleuren een belangrijk beeldelement blijven. Ik werk laag over laag totdat het werk oproept wat ik probeer weer te geven. Op verschillende manieren probeer ik invloed uit te oefenen op het werk of laat ik juist gebeuren wat gebeurt. Spontane vondsten op het ook kunnen het geheel net zo versterken als doorwerkte structuren. Ik volg mijn intuïtie en neem steeds afstand om te bekijken wat het werk vraagt: is er een evenwicht tussen spanning en rust, versterken vorm en kleur elkaar, is het boeiend".

De expositie is te zien tot 4 juli. De volgende exposant is Gonneke Verschoor met keramische objecten, deze zijn te zien van 7 juli tot en met 11 augustus. Galerie Mikst Media van Johanna van Roode is te vinden op Kerkstraat 50 te Woudrichem.  Openingstijden zijn vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur en op afspraak.

Tuesday, April 17, 2018

Is het bestuurswerk voor het Waterschap aantrekkelijk genoeg?

Het bestuur van Waterschap Rivierenland

Op 20 maart verscheen het rapport 'Voor de Publieke Zaak' van de Raad van Openbaar Bestuur. In het rapport adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om het ambt van volksvertegenwoordiger aantrekkelijker te maken. In het rapport wordt sterk de nadruk gelegd op de positie van gemeenteraadsleden. Maar ook Statenleden en Algemeen Bestuursleden van de Waterschappen komen aan bod in het rapport. In de aanbevelingen staat dat de werklast moet worden verminderd door professionele ondersteuning door griffie en rekenkamer. Als voorbeeld wordt genoemd een beter beheer van agenda's en (raads) stukken, meer fractie ondersteuning, voldoende opleidingsbudget en gebruik maken van scholingsaanbod. Decentrale volksvertegenwoordigingen doen zichzelf te kort wanneer niet voldoende opleidingsbudget wordt begroot of scholingsaanbod onbenut blijft. Democratie is de investering waard, zo stelt de Raad van Openbaar Bestuur.. Tot zover vooral de meer algemene aanbevelingen voor alle decentrale volksvertegenwoordigers.Wel goed om op te merken dat we bij Waterschap Rivierenland geen aparte griffie hebben, maar wel assistentie via het bestuurssecretariaat.

Specifiek voor waterschappen wordt voorgesteld om onderzoek te doen naar de tijdsbesteding van het werk van algemeen bestuursleden en dan eventueel de vergoeding aan te passen (477 euro per maand). Als ik de maand april neem dan gaat het om één fractievergadering, één commissievergadering, één thema-avond en één AB vergadering. Tevens mocht ik nog een avond speeddaten in Tiel. Dus vijf bijeenkomsten (inclusief reistijd) plus nog stukken lezen en andere vakliteratuur. Daarmee kom je toch al snel uit op één dag in de week. Of ben ik nu te optimistisch? Overigens was de tijdbesteding van een AB lid van het waterschap ook één van de vragen van de cursisten aan mij tijdens het speeddaten.
AB leden op excursie in de Alblasserwaard

Een aanbeveling waar ik me helemaal in kan vinden is het verbeteren van de beeldvorming over de volksvertegenwoordiging. Gemeenten, provincies en waterschappen zouden meer kunnen doen om inwoners te informeren over politiek en bestuur. Buiten verkiezingen om zijn er tal van mogelijkheden om het belang en het werk van volksvertegenwoordigingen onder de aandacht te brengen om zo het begrip en de waardering voor het ambt van volksvertegenwoordiger te verhogen, zo schrijft de Raad van Openbaar Bestuur. Kijkend naar Waterschap Rivierenland kan ik me niet herinneren dat het waterschap actief communiceert over het werk van ons AB.


Overigens stelt het rapport ook dat de leden van het Algemeen Bestuur van de Waterschappen trots zijn op hun functie. Ook daar kan ik me helemaal in vinden. 

Monday, April 16, 2018

Biesboschwerker, Buitenafwerker en Griendwerker


De Buitenafwerker is te zien bij Goezate 


De Biesboschwerker bij het Biesboschmuseum


In 1994 maakte Jaap Hartman het beeld van de Biesboschwerker, het staat bij het Biesbosch Museumeiland. Aanvankelijk op het pleintje voor het museum, maar na de uitbreiding van het museum kreeg het beeld een plek in de buitentuin van het museum. In 1977 maakte Marcus van Ravenswaaij het standbeeld van de Buitenafwerker, overigens ook in opdracht van de familie Van Oord net als het zaterdag geplaatste beeld van de Griendwerker. Ook weer gemaakt door Jaap Hartman, net als het beeld van de Biesboschwerker. 

Het beeld van de Griendwerker, ook gemaakt door Jaap Hartman

Het beeld van de Griendwerker staat op een prachtige plek, precies op de kruising van de Sleeuwijkse dijk en de Sasdijk. Precies op de plek waar de dijkring vanaf de Sleeuwijkse dijk overgaat in de Kruisstraat, ooit de oorspronkelijke dijk rond Werkendam. De Sasdijk werd pas aangelegd in de 18e eeuw. Overigens niet door Govert van Oord, die was toen nog niet geboren.  

De gezinskaart van Govert van Oord en Cornelia Baijens

Sunday, April 15, 2018

Het Groene kruis van de Werkendamse Maranathakerk


Het nieuwe, groene kruis op de Maranathakerk (foto Maranathakerk)

Wie in de nachtelijke uren over de Merwede het dorp Werkendam passeerde zag het neon verlichte groene kruis al van ver. Als een baken stond het bovenop de Maranathakerk. Enkele maanden geleden werd het kruis op de kerktoren verwijderd om te worden vervangen. Het deed al meer dan zestig jaar dienst vanaf de opening van de kerk in 1956. Woensdag 11 april is een nieuw kruis op de toren van de Maranathakerk geplaatst. Op donderdag 12 april is het nieuwe kruis – nu met LED-verlichting – aangesloten op het lichtnet. Vanaf heden is het kruis van de Maranathakerk opnieuw van heinde en verre te zien en mag zo weer  getuige zijn van Gods evangelie.

Ik heb me weleens laten vertellen dat de Maranathakerk een hoge kerktoren heeft om in geval van stormvloeden of overstromingen boven water uit te blijven steken. Zeker vlak na de Watersnood van 1953 was er vrees voor meer overstromingen. Maar of dat waarheidsgetrouw is, moet ik nog maar eens nazoeken in de archieven.

Saturday, April 14, 2018

De opening van het Educatiepark bij Fort Giessen


Samen met burgemeester Arie Noordergraaf mocht ik het bord van het Educatiepark onthullenVandaag werd het Educatiepark bij Fort Giessen geopend en als voorzitter van Erfgoed Altena mocht ik daar een woordje doen. Daarin heb ik vooral verteld over mijn geschiedenisleraar. Hij heeft mij de liefde voor geschiedenis bijgebracht, de liefde voor ons erfgoed. Liefde voor de verhalen van onze voorouders. Zoals het verhaal van soldaat Jacob Haarsma. In zijn dagboek schreef hij op 14 september 1914 over de loopgraven. 

We graven niet veel, maar de koude motregen doet ons bibberen. Gelukkig Teuntje, de dikke boerinne, nu wat minder dik, verkoopt warme koffie. Elf uur pak ik mijn biezen, op mijn eentje terug.

Het verhaal van Jacob Haarsma is bewaard gebleven voor het nageslacht. We mogen zijn verhaal weer doorvertellen aan onze kinderen en onze kleinkinderen. Juist voor hen is dit educatiepark gebouwd; zo kunnen ze leren van het verleden en zien hoe de loopgraaf hier gebouwd werd. De figuur van Jacob Haarsma komt terug in het educatiepakket dat door Erfgoed Altena met Bibliotheek Cultuurpunt Altena werd samengesteld voor onze basisschoolkinderen. 

We zorgden als Erfgoed Altena ook voor de fietsroute langs al die betonnen schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog, enkelen moesten daarvoor zelfs verplaatst worden. Ze werden herontdekt door Kees van Maastrigt, mijn geschiedenisleraar. Hij wist andere vrijwilligers zo’n tien jaar geleden te inspireren met de verhalen over die schuilplaatsen en stond daarmee aan de wieg van dit project dat door Erfgoed Altena werd uitgevoerd met hulp van heel veel vrijwilligers.

Maar ook met subsidies van gemeenten, provincie, pact van Loevestein, prins Bernhard cultuurfonds en het Ballegooijenfonds. Erfgoed Altena wil in het bijzonder bedanken projectleider Rene Kwant, maar ook Joost Findhammer en Annemarie de Stigter. Onze laatste dank gaat uit naar Brabants Landschap, zij stelden deze plek ter beschikking, zij maakten een prachtige overzichtstentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog op Fort Giessen. Samen met het educatiepark vertellen ze hier het verhaal van de Eerste Wereldoorlog, het verhaal van onze voorouders, die moesten vechten in de modder, in de vette klei van de polders in ons mooie Altena. Zoals Jacob Haarsma in 1914.

Friday, April 13, 2018

Vrijdag de dertiende


LNG kraanschip Werkendam (foto Van Oord)


Vrijdag de dertiende wordt door velen gezien als een ongeluksdag.  Voor mij was deze vrijdag de dertiende juist een mooie dag. Vanmorgen werd in de Werkendamse haven een perspresentatie gehouden van het 150 jarig bestaan van het bedrijf Van Oord. De geschiedenis van dit familiebedrijf is nauw verbonden met de geschiedenis van het dorp Werkendam. Mooi om te zien dat na 150 jaar de band met Werkendam nog zo sterk is, dat ze zelfs het nieuwe LNG kraanschip de naam Werkendam gaven. Morgen wordt ook een standbeeld onthuld ter nagedachtenis aan oprichter Govert van Oord die het bedrijf in 1868 oprichtte. 

Het bord van het kanon op Fort Giessen

Vanmiddag bezocht ik Fort Giessen dat helemaal klaar is om morgen officieel heropend te worden na een grondige restauratie. Het zag er allemaal pico bello uit. Maar bij het zien van het kanon uit de Eerste Wereldoorlog maakte mijn hart een sprongetje. Wat mooi om te zien dat zo de geschiedenis van onze streek tot leven komt. Morgen is het kanon in vol ornaat te zien; vanaf 13.00 uur is Fort Giessen open voor publiek. Kom een kijkje nemen bij het kanon en het educatieparkje dat met behulp van veel vrijwilligers van Erfgoed Altena toe stand kwam.

Wednesday, April 11, 2018

Boekje Merwedegijzelaars voor schooljeugd

De Merwedegijzelaars Arie van der Stelt en Johan Baggerman uit Werkendam
 
Vandaag was de presentatie van het boekje 'Helsluis' van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. Schrijver is Judith Brinkman, illustrator Jesse Boom uit Hardinxveld heeft het verhaal van passende illustraties voorzien.

Het boekje gaat over de Merwederazzia en wordt verteld vanuit het perspectief van het meisje Anna in het voorjaar van 1944. Het is speciaal geschreven voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. Dankzij de Historische Verenigingen van beide dorpen kan het boekje gratis verspreid worden op de basisscholen in Hardinxveld en Sliedrecht. Nog deze week worden de boekjes daar bezorgd, inclusief een lesbrief, zodat de leerkrachten er op een inspirerende manier aandacht aan kunnen geven.
Het boekje 'Helsluis' dat werd geschreven voor de jeugd uit groep 7 en 8

Judith Brinkman reikte het eerste exemplaar van het boekje vanmiddag uit aan Marius den Breejen, een oud-Merwedegijzelaar. Op 16 mei 1944 werd hij in Hardinxveld opgepakt en via Kamp Amersfoort op transport naar Duitsland gesteld. Ook oud-gijzelaar Cees Mijnster was aanwezig, net als Piet Smit. Met het doodschieten van de vader van Smit op 14 april 1944 is de hele geschiedenis van de Merwedegijzelaars feitelijk begonnen. Bij de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. verscheen in 2011 een boekje (inmiddels uitverkocht) over de Brabantse Merwedegijzelaars. 

Bijgaand een foto waarop Judith en Anja van de Starre met de heren Den Breejen (rechts) en Mijnster staan en ook een afbeelding van de cover van het boekje.

Belangstellenden kunnen het boekje voor € 7,50 aanschaffen via de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam


 

Tuesday, April 10, 2018

Speeddaten met nieuwe bestuurders

De cursisten van Waterschap Rivierenland, jammer genoeg vergeten om zelf foto's te maken bij het speeddaten, foto @wsrivierenland

Vanavond mocht ik in Tiel speeddaten met deelnemers aan de cursus voor mogelijk nieuwe bestuursleden voor Waterschap Rivierenland. De cursus bestaat uit een viertal bijeenkomsten, plus een excursie. Ook wonen de cursisten de AB vergadering van 26 april bij. In totaal nemen zo'n vijftig mensen deel aan de cursus en daar mocht ik vanavond mee kennis maken. Uiteraard mocht ik vertellen waarom ik zelf waterschapsbestuurder ben. Allereerst omdat het waterschap gaat over onze directe leefomgeving (veilige dijken en droge voeten), maar ook omdat ik zelf ooit aan een dijk woonde en mijn huis werd gesloopt voor een dijkverzwaring. Opvallend was dat bijna niemand van de cursisten zelf bestuursleden kent van ons bestuur, toch wel zorgelijk. Verder waren ze vooral nieuwsgierig naar de invloed die je kunt uitoefenen (hebben de ambtenaren niet te veel macht.......). En hoe wordt je nu waterschapsbestuurder? Via een politieke partij, maar wat als je dat nu niet wilt? En kunnen we als waterschap niet nog meer doen om wateroverlast tegen te gaan? (Gewoon tuintegeltax invoeren!). Maar vooral wilde ze weten wat er nu zo leuk is om waterschapsbestuurder te zijn. Zoals ik reeds eerder schreef omdat het gaat over onze eigen leefomgeving, maar ook omdat het maken van afwegingen over voorstellen, het debat, maar ook de besluitvorming boeiend zijn. Maar bovenal omdat het altijd om mensen gaat; mensen waarmee je samen besluiten neemt, mensen waarmee je in debat gaat; mensen waar je het allemaal voor doet. En na het speeddaten ben ik vooral benieuwd wie van deze mensen we ooit terug zullen zien in het bestuur van Waterschap Rivierenland.

Monday, April 09, 2018

Geen bandopnames van commissie Waterveiligheid

De commissie Waterveiligheid vergaderde aan de Waalbandijk te Tiel


De commissie vergadering Waterveiligheid was deze avond niet in Tiel, maar in Vuren aan de Waalbandijk. Op de plek waar de Graaf Reinald Alliantie haar kantoor heeft, een mooie plek midden in het gebied waar de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg straks wordt uitgevoerd. Wel heeft het vergaderen op lokatie toch ook weer zijn nadelen. Zo was er geen geluidsinstallatie en zijn er geen bandopnames van onze commissievergadering. Op de vraag of we nu een uitgebreider verslag ontvangen werd wat lacherig gereageerd. Jammer, want ons bestuur mag niet intern gericht zijn, maar moet juist laten zien wat ze besluit en waarom. Dat kan alleen als dat open en transparant is. Zo is het ook jammer om in het jaarverslag te lezen dat het voornemen om AB vergaderingen live uit te zenden niet wordt uitgevoerd. Zelfs een kleine gemeente zoals Aalburg met 11.000 inwoners zendt al haar vergaderingen live uit, waarom kan een waterschap met binnen haar grenzen één miljoen inwoners dat dan niet?